loader image

Program: DIAMOND

Program: DIAMOND

Dijamanti predstavljaju simbol bogatstva i socijalnog statusa. Najtvrđi su prirodni materijal i jedna od alotropskih modifikacija ugnjenika. Vrlo su retki, teško se nalaze i zato im je cena visoka. Najčešće su beli, a u zavisnosti od primesa mogu biti u različitim bojama.

Optička osobina tzv. belih dijamanata, da se prirodna svetlost prolaskom kroz dijamant razlaže (difrakcija svetlosti) daje im efekat poznat kao VATRENA IGRA BOJA, što ih čini naročito interesantnim za izradu nakita i poželjnim za lepši pol. Poznato je da žene vole ZLATO i DIJAMANTE.

 

Progam Diamond

 


Najlepši i najvredniji nakit u sebi sadrži najlepše primerke dijamanata !

Postoji i muški nakit sa dijamantima, ali Finansijski pismeni muškarci vole:
INVESTICIONE DIJAMANTE !

To su BOLJI OD NAJBOLJIH primeraka kvalitetniji i veći od onih ugrađenih u nakit.

Šta je INVESTICIONI DIJAMANT ?

  • Skoncentrisano bogatstvo
  • Skriveno bogatstvo
  • Oblik kapitala koji u svakoj zemlji sveta ima svoju vrednost
  • Lako se može konvertovati u efektivu – novac
  • Kapital sa svetskom cenom
  • Dijamant najboljih karakteristika
  • Sertifikovani dijamant

mapa

Određivanje kvaliteta dijamanata ne mogu raditi pojedinci. Koliko god bili dobri poznavaoci dijamanata, jednostavno nisu u stanju, oni mogu samo proceniti da li je dijamant pravi-prirodni, ili nije.

Pravu procenu kvaliteta dijamanata po 4C-standardu, vrše specijalizovane GEMOLOŠKE LABORATORIJE i o tome izdaju posebne SERTIFIKATE.

Vrlo važno, što nikako ne smete zaboraviti:

NE KUPUJTE INVESTICIONI DIJAMANT BEZ SERTIFIKATA ! 

Call Now Button