loader image

Mere za zlato

Mere za zlato
MERA ZA TEŽINU

Standardna merna jedinica za težinu zlata definisana je SI standardom (Sistem Interantional), naziva se GRAM i obeležava sa g. Jedan kilogram (kg)  je 1.000 puta veća jedinica od grama, a isto toliko puta manja je miligram (mg). Postoje i druge tradicionalne mere za težinu. Najpoznatija je Fina unca (Oz) i njen odnos prema gramu definisan je kao: 1 Oz = 31,1034768g.  

MERA ZA ČISTOĆU

Čisto zlato je mekan metal, a za izradu nakita se koristi kao legura sa drugim metalima (srebro, bakar, nikl, platina, paladijum, …). Oznaka čistoće legure, odnosno sadržaja zlata u njoj označava se karatom. Jedan karat predstavlja 1/24 deo zlata u ukupnoj težini legure.

 

KaratOznaka Procenat
1 k424,2 %
8 k33333,3 %
9 k37537,5 %
10 k41737,5 %
14 k58558,5 %
18 k75075 %
20 k83383,3 %
21 k90090,0 %
23,6 k98598,5 %
24 k99999,9 %

 

ČISTO ZLATO (Fine gold) – označava se brojem devetki, što ih je više to je čistije. 

 
999(tri devetke)Zlato čistoće 24 karata
999.9(četiri devetke)Investiciono i monetarno zlato (najčistije zlato za komercijalne namene)
999.99(pet devetki)Koristi u elektronskoj industriji i medicini.
999.999(šest devetki)Najčistije zlato ikada proizvedeno (Perth Mint, 1957.g.)

ČISTO ZLATO (Fine gold) – označava se brojem devetki, što ih je više to je čistije. 

999Zlato čistoće 24 karata
999.9Investiciono i monetarno zlato (najčistije zlato za komercijalne
999.99Koristi u elektronskoj industriji i medicini. 
999.999Najčistije zlato ikada proizvedeno (Perth Mint, 1957.g.)
 
Call Now Button